• akuameer
  • akuameer
  • akuameer

Tagline: , , ,
"Maha suci Allah yang telah menciptakan Nabi mulia ini, pemimpin para nabi, dan telah mengangkat derjat-Nya di Malakut. Dan Yang telah menjadikan kelahirannya sebagai hijab/tabir dari neraka bagi yang gembira dengan kelahirannya. Siapa yang mensedekahkan satu dirham saat hari kelahirannya maka beliau akan menjadi pemberi syafaat baginya .

Dan Allah akan menggantinya sepuluh kali lipat. Alangkah bahagianya umat Nabi Muhammad, telah kalian gapai kebaikan yang banyak, di dunia dan akhirat. Dan betapa bahagianya bagi yang melakukan amalan maulid untuk Ahmad ".

Kalam al-Hafizh Ibnul Jawzi (597H), dalam karyanya; Mawlid Nabi. - print screen naskah milik Univ. King Saud, Riyadh. Halaman 7.

Comment (1)

Но Дешевые проститутки Киева сексраком Каждый человек является творцом, ибо он творит нечто из различных врожденных факторов и возможностей и индивидуалки Киева покажут вам, что такое настоящий секс и на что способна женщина в постели. Сексапильная девушка. Люблю доставлять мужчинам истинное блаженство. 300 гр пол час.

Hak cipta © a k u a m e e r (2008 – 2011)


Hak cipta terpelihara. Setiap artikel yang tersiar di
akuameer.blogspot.com dihasilkan untuk tujuan informasi, bahan bacaan ilmiah dan ceritera hidup Akhi Ameer semata mata. Pembaca bebas menyalin dan menyebarkan artikel yang terdapat di sini, namun tagline atau alamat akuameer.blogspot.com hendaklah disertakan bersama untuk memudahkan proses rujukan.


Manakala untuk penerbitan semula isi kandungan daripada blog ini atau sebahagian daripadanya, pengeluaran sama ada dengan cara bertulis, cetakan media, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan sebagainya adalah DILARANG sama sekali kecuali dengan izin
akuameer.blogspot.com terlebih dahulu.::
Hidup Bermaruah atau Mati Shahid - عيش عزيزاً أو مت شهيداً ::

Akhi Ameer @
akuameer.blogspot.com
Setapak, Kuala Lumpur.